Տնային աշխատանք

0

1.է, ս, ի, տ, լ, ու, մ, օ, կ, ը, ա հնչյուններից որո՞նք են ձայնավորները:

է, ս, ի, տ, լ, ու, մ, օ, կ, ը,ա

2.Նախադասությունները լրացրու:

Հայերենի ձայնավոր հնչյուններն են`ա,է,ի,ու,օ,ը:

Հայերենի բաղաձայն հնչյուններն են`բ,գ,դ,զ,թ,ժ,լյխ,ծ,կ,հ,ձ,ղ,ճ,մ,յ,ն,շ,չ,պ,ջ,ռ,ս,վ,տ,ր,ց,փ,և,ֆ:

 1. Ձայնավոր հնչյունները փոխելով ստացիր նոր բառեր:

Պատ, դար, սար, բառ, տող, տուն,վարք, վիզ, հարկ, գարի, կարճ:

Պետ,դուր,սուր,բեռ,տաղ,տեն,վերք,վազ,հերկ,գերի,կիրճ:

 1. Շարունակիր շարքը, գրիր ձայնավորով վերջացող երեքական բառ:

Օրինակ՝ գարի, կատու, վերարկու,պիցցա,Միլենա:

5.Ձայնավորով սկսվող ու վերջացող հինգ բառ գրիր:

Անապա,Ալինա,ոլիմպիադա,ենթակա,Անի:

6.Միևնույն ձայնավորով վերջացող հինգ բառ գրիր:

Մամա,պապա,Լիանա,մեքենա,աննա:

7.Ողկույզ բառի հնչյուններից յուրաքանչյուրով սկսվող բառեր գրիր:

Ոզնի,ուլիկ,օր,կճուճ,յիասաման,ղեկ,զվարթ,

8.Գրիր բառեր, որոնք իրարից մեկ բաղաձայնով են տարբերվում:

Օրինակ՝ պայտ-փայտ, գետ-կետ,պատ-մատ,սազ-մազ,կաթ-թաթ:

 1. Այնպիսի բառեր գրիր, որոնցում միաժամանակ լինեն ղ և խ, ճ և ղ, ծ և ղ:

խաղող,ճնճղուկը,ծղոտ:

Реклама

Տնային աշխատանք

0

1.Դաշտենցի «Ռանչպարների կանչը» վեպից այս հատվածը, բաժանիր հատվածների, վերնագրիր:

Թխադեմ աշակերտը

Հայոց լեզվի դաս էր։
— Ապա արտասանիր «Ռանչպարների կանչը», — մատնացույց արեց Մելքոն վարժապետը վերջին շարքում նստած մի թխադեմ աշակերտի, որ լուսամուտին կպած մտազբաղ նայում էր Ձորաթաղի այգիներին։

Աշակերտը կանգնեց։

Մելքոն վարժապետի նպատակը

Շաբաթը մեկ անգամ Մելքոն վարժապետը աշակերտներին կրկնել էր տալիս հայոց այբուբենը։ Աշակերտները պարտավոր էին անգիր ասել բոլոր տառերը, դրանք զուգակցելով հայ շինականների առավոտյան կանչերի հետ։ Այբուբենը սերտելու այս եղանակը Մելքոն վարժապետն էր մշակել ոտանավորի ձևով, նպատակ ունենալով հայոց գրերի պատկերը և հաջորդական կարգը ամուր դրոշմել իր սաների հիշողության մեջ։ Այնպես պետք է արտասանեին, որ թվար, թե առավոտ է, և ռանչպարները իրար ձայն տալով շտապում են դաշտային աշխատանքի։

Ա’յբ, բե’ն, գի’մ

— Ա՛յբ, բե՛ն, գի՛մ,

Բրդեմ ուտեմ.

— Ի՞նչ ուտես, — ընդմիչեց Մելքոն վարժապետը հոնքերը խոժոռելով։

— Թփով կլուլիկ կարմիր տաքդեղով։

Դասարանը փռթկաց։

— Լավ բան է Մշո թփով կլուլիկ ուտելը, այն էլ կարմիր տաքդեղով, բայց դասը լավ սերտելուց հետո, — սաստեց վարժապետը։ — Այլապես տեսնու՞մ ես վարոցների խուրձը։

— Առաջ ուտել, հետո սերտել, — պատասխանեց թխադեմ աշակերտը, դժկամությամբ նայելով բարակ վարոցների կապոցին, որ դրված էր անկյունում, կարգապահությունը խախտող և դասը չսովորող աշակերտներին պատժելու համար։

— Դու ասա «Ռանչպարների կանչը», — դիմեց պարոն Մելքոնը մի ուրիշ աշակերտի, որ առջևում էր նստած և թվաբանությունից ու մայրենի լեզվից միշտ հինգ ու խաչ էր ստանում ։

Խաժաչք, սուր քթով և մազերի խոպոպները ճակատին թափած սասունցի մանուկ էր Սանասարը։ Դասը պատասխանելուց առաջ սա միշտ դիմում էր Մարութա սարին, կարծես ուժ առնելու համր։ «Յա Մարաթուկ», ասում էր ու դասը պատասխանում։ Ուստի դասարանում նա հայտնի էր նաև «Յա Մարաթուկ» մականունով։

Սանասարը համարձակ վեր կացավ, և «Յա Մարաթուկ» գոչելով, ճակատը բարձր պահած սկսեց.

— Ա՛յբ, բե՛ն, գի՛մ,
Ե՛լ, Հովակիմ,
Դա՛, ե՛չ, զա՛,
Լծիր եզան։
է՛, ը՛թ, թո՛,
Վեր կաց, Թաթո,
ժե՛, ինի՛, լյո՛ւն,
Կապիր քո շուն։
Խե՛, ծա՛, կե՛ն,
Ու՞ր է Հակեն։
Հո՛, ձա՛, ղա՛տ,
Միհրա՜ն, Մրհրդա՜տ,
Ճե՛ն, մե՛ն, հի՛,
Կգանք հիմի։
Նո՚ւ, շա’, ո՜,
Պրծիր, Շավո,
Չա’, պե’, ջե’,
Ուշ է, Վաչե։
Ռա’, սե’, վե՛վ,
Ծագեց արև։
Տյո՛ւն, րե’, ցո’,
Մարդ աստծո։
Վյո՚ւն, փյո՛ւր, քե’,
Քելե, Սրքե,
Ե՛վ, օ’, ֆե’,

Օ, ի՜նչ զով է։

— Ապրե՛ս, Սանասար։ Դու Սասնա ո՞ր գյուղից ես։
— Բսանաց գավառի Ջրտնիք գյուղից։

— Շատ ապրես, որդիս։ Ա՜յ, այդպես կսերտեն «Ռանչպարների կանչը» և ոչ թե կլուլիկ ուտելու մասին կմտածեն, — նկատեց Մելքոն վարժապետը և դասամատյանը բաց անելով Սանասարի անվան դիմաց ավելացրեց մի նոր հինգ ու խաչ։

2. Դուրս գրիր գրությամբ և արտասանությամբ տարբերվող տասը բառ:

վերջին,շաբաթը,անգամ,առջևում,առաջ,ձևւվ,կարգ,դժկամբությամբ,կարգապահություն,խուրձր:

3. Դուրս գրիր 3-5-ական պարզ, բարդ և ածանցավոր բառեր:

պարզ )կպած,աշակերտ,շաբաթը:

 

բարդ)լուսամուտ,վարժապետ,ռանչպար:

ածանցավոր)թվաբանություն,սերտելուց,մարաթուկ:

տնային աշխատանք

0

Ա՛յբ, բե՛ն, գի՛մ,-բարև դպրոցին:
Դա՛, ե՛չ, զա՛,_վերջապես հասա:
է՛, ը՛թ, թո՛,_վայ ընկեր Մարգո:
ժե՛, ինի՛, լյո՛ւն,_բոլորին վողջույն:
Խե՛, ծա՛, կե՛ն,_այժմ որ դսն  է:
Հո՛, ձա՛, ղա՛տ,_սուս արեք միհատ:
Ճե՛ն, մե՛ն, հի՛,_գնացինք երգի:
Նո՚ւ, շա’, ո՜,_մոտ արի գագո:
,Չա’, պե’, ջե’,_ցոյց տուր վոր եջն Է:
Ռա’, սե’, վե՛վ,_ձիուկի երգն է:
Տյո՛ւն, րե’, ցո’,_այսինչ պատիժ է:
Վյո՚ւն, փյո՛ւր, քե’,_ընդմիջման ժամն է:
Ե՛վ, օ’, ֆե’,_ուռա ինչ լավ է:

Домашняя работа

0
Проверочная работа

Выберите правильный вариант:

 • Первое… а) воскресенье; б) день; в) книга
 • Четвёртый… а) число; б) класс; в) чашка
 • Второй… а) здание; б) этаж; в) дверь
 • Десятое… а) вопрос; б) дело; в) улица
 • Седьмая… а) номер; б) ; комната;в) окно
 • Третий… а) ребёнок; б) число; в) страница
 • Третья… а) яблоко; б) сын; в) дочка
 • Первый… а) класс; б) слово; в) буква

Выберите правильный вариант:

 • Какое  небо? а) синяя; б) синее; в) синий
 • Какой цветок? а) красный; б) красная; в) красное
 • Какая ночь? а) чёрный; б) чёрное; в) чёрная
 • Какой ресторан? а) хороший; б) хорошая; в ) хорошее
 • Какой дом? а) новый; б) новая; в) новое
 • Какое платье? а) белая; в) белое; в) белый
 • Какая мама? а) молодая; б) молодой;  в) молодое
 • Какая вода? а) голубое; б) голубой; в) голубая
 • Какой чай? а) чёрное; б) чёрный; в) чёрная
 • Какая машина? а) хороший; б) хорошая; в) хорошее
 • Какое яйцо? а) жёлтый; б) жёлтое; в) жёлтая
 • Какой цвет? а) коричневый; б) коричневая; в) коричневое
 • Какое вино? а) красная; б) красный; в) красное
 • Какой день? а) добрый; б) добрая; в) доброе
 • Какое утро? а) серое; б) серый; в) серая
 • Какой стул? а) зелёный; б) зелёное; в) зелёная

Տնային աշխատանք

0

Բառարանի օգնությամբ բացատրիր հետևյալ բառերը, սովորիր թե բառերի ուղղագրությունը, թե  բացատրությունը:

անընդհատ-անդադար
անդադար-անընդմեջ
ելևէջ-ձայնի փոփոխություն
միջօրե-կեսօր
նախօրոք-նախքան
հինավուրց-շատ հին
հնօրյա-վաղուցվա
արդարամիտ-ճշմարտացի
զարթնել- արթնանալ
ցողաթաթախ-վրան ցող նստած
լուսնկա-լուսին
զվարթաձայն-ուրախ ձայն ունեցող
բրդոտ-մազաշատ
սրընթաց-արագընթաց
դանդաղընթաց-դանդաղաշարժ
հանդիպակաց-դեմուդեմ
ակնթարթ-մի վայրկյանում
ունկնդիր-լսող
քաղցրաձայն-անուշ ձայնով
վայրէջք-դեպի վայր իջնել
պղտոր-կեղտոտ
թխպոտ-ամպոտ
մաղթանք-ցանկություն մաղթել
բարօրություն-բարի գործ անել
երփներանգ-գույնզգույն
զօրուգիշեր-ամեն օր ու  գիշեր
ոսկեզօծել-ոսկով պատված
պողպատե-երկաթե
կխտար-այծյամ
հայթայթել-փնտրել
արևածագ-առավոտ շուտ

Տնայի աշխատանք

0

1. Տեքստի 4  բառերում  տառի փոխարեն  վանդակ  է  դրված, դու՛րս գրիր այդ բառերը ̀  լրացնելով բաց թողած տառերը:

անգամ, երբ,սուբ,ավելոդ

2.Բնագրից դու՛րս գրիր չորս բարդ բառ,  բաժանի՛ր բաղադրիչների:

 

3.Գրիր տրված բառերի հոմանիշները.

ա/ աստիճան          սանդուղք

բ/ սիրուն               գեղեցիկ

գ/ բղավել              ճչալ

դ/ դաշտ              արոտավայր

 1. Տրված բառերից որի՞ դիմաց է սխալ նշված նրա տեսակը.

ա/ քաղհան – բարդ

բ/ չար – պարզ

գ/ երազ  – ածանցավոր

դ/տանձ — պարզ

 

 1. Որ՞ն է տրված նախադասության ենթական.

Ջելսոմինոն մոտեցավ մյուս ծառին:

Ջելսոմինոն

6.Կետադրի՛ր տեքստում ընդգծված նախադասությունը:

Դեռ արևը մայր չէր մտել, երբ ամբողջ շրջակայքն իմացավ պատահածի մասին:

7.Դո՛ւրս գրիր Ջելսոմինոյին բնութագրող արտահայտություններ:

Ջելսոմինոն բարի ոգի է:

Ջելսոմինոն չար վհուկ է:

8.Ո՞րն էր Ջելսոմինոյի հիմնական նպատակը.

ա/ ահագին ուժ խնայելը

բ/ բարձր ձայն ունենալը

գ/ ճյուղերից տանձեր թափելը

դ / սանդուղք բերելը

9.Ի՞նչ միտք ծագեց Ջելսոմինոյի մտքում:

Նրա գլխում մի  միտք ծագեց. «Իսկ եթե օգտվեմ իմ ձայնի՞ց»:

 

10.Ինչո՞ւ էր բնակիչների մի մասը Ջելսոմինոյին համարում չար վհուկ, մյուս մասը՝ բարի ոգի:

Ովքեր տեսել էիր, որ Ջելսոմինոն ճչացել  է  ու տանձերը ընկել են ,նրանք Ջելսոմինոյին համարեցին  չար վհուկ,իսկ ովքեր  նրան  ճանաչում էին   նրան համարում էին բարի հոգի:

11.Ինչո՞ւ հարևաններին կանչելու միտքը դուր եկավ գյուղացու կնոջը:

Որովհետև Նա դեմ չէր մի ավելորդ անգամ շաղակրատելու հնարավորություն ստանալուն, դրա համար էլ մի ակնթարթում անհետացավ:

12. Գրիր շարադրություն քո նախընտրած թեմայով:

Իմ   Ջեկոն

Վերջերս հայրիկս ինձ ուզում էր ուրախացնել և այդ առիթով նա ինձ նվիրեց մի շան քոթոթ:Ես շատ ուրախացա և նրա անունը դրեցի Ջեկո: Նա շատ չարաճճի էր,շատ էր վազվզում ու պոչիկը շարժում:Մենք նրա հետ ամեն օր զբոսնում էինք մաքուր օդին :Ես Ջեկոյի համար մի տնակ էի պատրաստել, երբ նրա տնակը ցույց տվեցի նա շատ ուրախացավ և սկսեց ինձ լպստել:Հիմա Ջեկոն արդեն ահագին մեծացել է և նա իմ լավագույն ընկերն է:Ես շատ եմ սիրում իմ Ջեկոյին

 

 

Տնային աշխատանք

0

1. Յոթ հազար յոթ թիվը թվանշաններով գրվում է հետևյալ տեսքով.
1) 7700 2) 7070 3) 7077 4) 7077 5) 7007:

2. Որքանո՞վ կփոքրանա 8561 թիվը, եթե նրա գրության տասնավորը փոխարինենք 0-ով:
1) 6-ով 2) 60-ով 3) 600-ով 4) 54-ով 5) 57-ով:

3. Գումարիելիներից մեկը մեծացրել են 8-ով: Ինչպե՞ս պետք է փոխել մյուս գումարելին, որպեսզի գումարը չփոխվի: Պետք է.
1) մեծացնել 8-ով 2) փոքրացնել 8-ով 3) մեծացնել 16-ով 4) փոքրացնել 16-ով 5) թողնել նույնը:

4. Դավիթը բազմապատկում է 3-ով, Սարգիսը գումարում է 2, իսկ Վարդանը հանում է 1: Ի՞նչ հերթականությամբ կարող են նրանք կատարել այդ գործողությունները 3 թվից 14 թիվը ստանալու համար:
1) Դավիթ, Սարգիս, Վարդան 2) Սարգիս, Դավիթ, Վարդան 3) Դավիթ, Վարդան, Սարգիս 4) Վարդան, Դավիթ, Սարգիս 5) Սարգիս, Վարդան, Դավիթ:

5. 200 x 9 + 200 + 9 արտահայտության արժեքը կլինի
1) 418 2) 1909 3) 2009 4) 4018 5) 20009

6. Ընտրիր այն շարքը, որտեղ թվերը դասավորված են նվազման կարգով:
1) 4626, 3319, 28427, 62436
2) 78427, 62436, 5319, 4626
3) 78427, 62436, 4626, 5319
4) 4626, 5319, 62436, 78427
5) 40346, 3999, 3998, 29999

7. 1/10  ցենտները կիլոգրամներով արտահայտած կլինի կլինի
1) 10 2) 100 3) 1000 4) 5 5) 1:

8. 3ժ 25րոպեն րոպեներով արտահայտած կլինի
1) 325 2) 200 3) 255 4) 205 5) 250:

9. 8-ի և 9- ի բաժանվող ամենափոքր թիվն է.
1) 36 2) 45 3) 27 4) 54 5) 72:

10. Գտիր այն թիվը, որի քառապատիկի և 16-ի տարբերությունը կլինի 44:

Լուծում

1)44+16+60

2)60:4=15

Պատ.`15: